WPOP - tendart stilarten
med en fargerik cocktail av WPAP og POPART

POPART

Popart eller popkunst er en kunstretning som utviklet seg som en reaksjon mot den abstrakte ekspresjonismen, som var den dominerende kunstretningen i USA på 1940- og 50-tallet. Denne form for populærkunst henviser til kunstretningens fokus på temaer og teknikker hentet fra masse- og underholdningskulturen. Slik man hadde begynt å kalle populær musikk for pop-musikk, begynte man nå å kalle populær kunst for pop-kunst.


WPAP

Wpap er en annen kunstnerisk stilretning. Den ble popularisert først på slutten av 1990 tallet. Den har vært mest benyttet til portretter og er lett gjenkjennelige med sine skarpe linjer og ville, livlige fargevalg. Torbjørn Endrerud - tendart har kombinert disse to stilarter og betegner sin kunst som «WPOP». Han kombinerer artister, portretter, livsstil i en moderne uttrykksform med rette linjer og djerve farger. Alt med et bakteppe hvor hans sterke kjærlighet til musikk kommer til syne.